ANA SAYFA

Planlama, muhasebe kayıtlarının ve Tek Düzen Hesap Planlarının düzenlenmesi, yapılan muhasebe işlemlerinin yapılmasının ardından gerekli yöndeki hedef, rapor, analiz ve yorumların yapılabilmesi, personel özlük dosyalarının düzgün tutulması gibi çok basit olan işlemlerin ne kadar önemli olduğu, sorunlar ve sonucunda oluşan maddi zararlarla karşılaştığınızda önem kazanır.