BEYANNAME HİZMETLERİ

BEYANNAME HİZMETLERİ

 • K.D.V: 1 ve 2 no’lu K.D.V. Beyannamelerinin düzenlenmesi, Tahakkuku ve bildirimi ile aylar ve yıllar itibariyle beyanname değerlerinin karşılaştırmalı analizinin yapılması.
 • MUHTASAR: Muhtasar Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi, Tahakkuku ve Bildirimi ile Beyannameyi oluşturan kalemlerin detaylı raporlanması.
 • GELİR: Ticari Kazanç (1. ve 2. sınıf Tüccarlar ve adi ortaklıklar) Menkul Sermaye İradı, Gayrimenkul   Sermaye  (KiraGeliri)  ve Diğer Gelirlere ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin  Hazırlanması, Tahakkuku ve bildirimi.
 • KURUMLAR:Tam ve Dar Mükelleflere ait Yıllık kurumlar vergisi
  beyannamenin hazırlanması Tahakkuku ve bildirimi.
 • S.M.V.: Bankacılık ve Sigorta Muameleleri Vergisi  Beyanı, Tahakkuku ve bildirimi.
 • SSK: Sosyal Güvenlik Kurumuna Aylık SSK Bildirimlerinin yapılması Hizmet Listeleri ile Tahakkuk fişlerinin bildirilmesi.
 • BORDRO: Çalışanlara ilişkin aylık bordroların hazırlanması. Aylık ve yıllık olarak işverene maliyetine ilişkin raporlama ve analizlerin yapılması.
 • BAĞKUR: Bağ-Kur nezdinde açılış, kapanış, değişiklik, düzeltme,
  güncelleme işlemlerinin yapılması.