Kurumlar Vergisi

KURUM KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ HAKKINDA

  • Kurumlar Vergisinin Konusu ve  Özellikleri
  • Kurumlar Vergisi Tam ve Dar mükellefleri ve Özellikleri (Sermaye Şirketleri, Kooperatifler, İktisadi Kamu Kuruluşları, Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler, İş Ortaklıkları, Döner Sermayeli İşletmeler
  • Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Muafiyetler
  • Diğer Kanunlarda Yer Alan Muafiyetler
  • Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre İstisna Kapsamına Alınan Kazançlar
  • Diğer Kanunlarda Yer Alan İstisnalar
  • Uluslar arası Antlaşmalarla Sağlanan İstisnalar ve Uluslar arası Kurumlara Tanınan İstisnalar
  • İstisna Uygulaması ve Önemli Konular
  • Safi Kurum Kazancının Tespiti
  • Safi Kurum Kazancının Tespitinde İndirilecek Giderler
  • Safi Kurum Kazancının Tespitinde Zarar Mahsubu
  • Safi Kurum Kazancının Tespitinde Diğer İndirimler
  • Safi Kurum Kazancının Tespitinde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
  • Beyanname Verilme Zamanı, Yeri ve Eklenecek Belgeler
  • Yıl İçinde Tevkif Yoluyla Yapılan Vergi Kesintilerinin durumu
  • Vergi Alacaklarının İadesi ve Mahsubu